Fen Bilimleri-3
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
F.3.1.1.1. Gezegenimizi Tanıyalım / Dünya ve Evren
Dünyanın Şekli
Dünyanın şeklinin küreye benzediğinin farkına varır.
F.3.1.1.2. Gezegenimizi Tanıyalım / Dünya ve Evren
Dünyanın Şekli
Dünyanın şekliyle ilgili model hazırlar.
F.3.1.2.1. Gezegenimizi Tanıyalım / Dünya ve Evren
Dünyanın Yapısı
Dünyanın yüzeyinde karaların ve suların yer aldığını kavrar.
F.3.1.2.2. Gezegenimizi Tanıyalım / Dünya ve Evren
Dünyanın Yapısı
Dünyada etrafımızı saran bir hava katmanının bulunduğunu açıklar.
F.3.1.2.3. Gezegenimizi Tanıyalım / Dünya ve Evren
Dünyanın Yapısı
Dünya yüzeyindeki kara ve suların kapladığı alanları model üzerinde karşılaştırır.
F.3.2.1.1. Beş Duyumuz / Canlılar ve Yaşam
Duyu Organları ve Görevleri
Duyu organlarının önemini fark eder.
F.3.2.1.2. Beş Duyumuz / Canlılar ve Yaşam
Duyu Organları ve Görevleri
Duyu organlarının temel görevlerini açıklar.
F.3.2.1.3. Beş Duyumuz / Canlılar ve Yaşam
Duyu Organları ve Görevleri
Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
F.3.3.1.1. Kuvveti Tanıyalım / Fiziksel Olaylar
Varlıkların Hareket Özellikleri
Hareket eden varlıkları gözlemler ve hareket özelliklerini ifade eder.
F.3.3.2.1. Kuvveti Tanıyalım / Fiziksel Olaylar
Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu deneyerek keşfeder.
F.3.3.2.2. Kuvveti Tanıyalım / Fiziksel Olaylar
Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
İtme ve çekme kuvvetlerinin hareket eden ve duran cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek kuvveti tanımlar.
F.3.3.2.3. Kuvveti Tanıyalım / Fiziksel Olaylar
Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
Günlük yaşamda hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeleri tartışır.
F.3.4.1.1. Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Doğası
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
F.3.4.1.2. Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Doğası
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Bazı maddelere dokunma, bakma, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna zarar verebileceğini tartışır.
F.3.4.1.3. Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Doğası
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Bireysel olarak veya gruplar hâlinde çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.
F.3.4.2.1. Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Doğası
Maddenin Hâlleri
Çevresindeki maddeleri, hâllerine göre sınıflandırır.
F.3.5.1.1. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar
Işığın Görmedeki Rolü
Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır.
F.3.5.2.1. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar
Işık Kaynakları
Çevresindeki ışık kaynaklarını doğal ve yapay ışık kaynakları şeklinde sınıflandırır.
F.3.5.3.1. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar
Çevremizdeki Sesler
Her sesin bir kaynağı olduğu ve sesin her yöne yayıldığı sonucunu çıkarır.
F.3.5.3.2. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar
Çevremizdeki Sesler
İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yaklaşıp uzaklaşması ve ses kaynağının yeri hakkında çıkarımlarda bulunur.
F.3.5.3.3. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar
Çevremizdeki Sesler
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır.
F.3.5.4.1. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar
Sesin İşitmedeki Rolü
Ses şiddetinin işitme için önemli olduğunu gözlemler ve her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.
F.3.5.4.2. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar
Sesin İşitmedeki Rolü
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.3.5.4.3. Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar
Sesin İşitmedeki Rolü
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder.
F.3.6.1.1. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
Çevresindeki örnekleri kullanarak varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır.
F.3.6.1.2. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar.
F.3.6.2.1. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Ben ve Çevrem
Yaşadığı çevreyi tanır.
F.3.6.2.2. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Ben ve Çevrem
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır.
F.3.6.2.3. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Ben ve Çevrem
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar.
F.3.6.2.4. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Ben ve Çevrem
Yapay bir çevre tasarlar.
F.3.6.2.5. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Ben ve Çevrem
Doğal çevrenin canlılar için öneminin farkına varır.
F.3.6.2.6. Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam
Ben ve Çevrem
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir.
F.3.7.1.1. Elektrikli Araçlar / Fiziksel Olaylar
Elektrikli Araç-Gereçler
Elektrikli araç-gereçlere yakın çevresinden örnekler vererek elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar.
F.3.7.2.1. Elektrikli Araçlar / Fiziksel Olaylar
Elektrik Kaynakları
Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır.
F.3.7.2.2. Elektrikli Araçlar / Fiziksel Olaylar
Elektrik Kaynakları
Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır.
F.3.7.3.1. Elektrikli Araçlar / Fiziksel Olaylar
Elektriğin Güvenli Kullanımı
Elektriğin güvenli kullanılmasına özen gösterir.
Fen Bilimleri-4
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
F.4.1.1.1. Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri / Dünya ve Evren
Yer Kabuğunun Yapısı
Yer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.
F.4.1.1.2. Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri / Dünya ve Evren
Yer Kabuğunun Yapısı
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır.
F.4.1.1.3. Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri / Dünya ve Evren
Yer Kabuğunun Yapısı
Fosillerin oluşumunu açıklar.
F.4.1.2.1. Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri / Dünya ve Evren
Dünyamızın Hareketleri
Dünyanın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.
F.4.1.2.2. Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri / Dünya ve Evren
Dünyamızın Hareketleri
Dünyanın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar.
F.4.2.1.1. Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
Besinler ve Özellikleri
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.4.2.1.2. Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
Besinler ve Özellikleri
Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.
F.4.2.1.3. Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
Besinler ve Özellikleri
Sağlıklı bir yaşam için besinlerin tazeliğinin ve doğallığının önemini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
F.4.2.1.4. Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
Besinler ve Özellikleri
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir.
F.4.2.1.5. Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
Besinler ve Özellikleri
Alkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.
F.4.2.1.6. Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
Besinler ve Özellikleri
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir.
F.4.3.1.1. Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri
Kuvvetin, cisimlere hareket kazandırmasına ve cisimlerin şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar.
F.4.3.2.1. Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar
Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.
F.4.3.2.2. Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar
Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder.
F.4.3.2.3. Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar
Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.
F.4.3.2.4. Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar
Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet
Mıknatısların yeni kullanım alanları konusunda fikirlerini açıklar.
F.4.4.1.1. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Maddeyi Niteleyen Özellikler
Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.
F.4.4.2.1. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.
F.4.4.2.2. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
F.4.4.3.1. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Maddenin Hâlleri
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.
F.4.4.3.2. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Maddenin Hâlleri
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.
F.4.4.4.1. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
Maddelerin ısınıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar.
F.4.4.4.2. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik deney tasarlar.
F.4.4.5.1. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Saf Madde ve Karışım
Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak aralarındaki farkları açıklar.
F.4.4.5.2. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Saf Madde ve Karışım
Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.
F.4.4.5.3. Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Saf Madde ve Karışım
Karışımların ayrılmasını, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.
F.4.5.1.1. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Aydınlatma Teknolojileri
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.
F.4.5.1.2. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Aydınlatma Teknolojileri
Gelecekte kullanılabilecek aydınlatma araçlarına yönelik tasarım yapar.
F.4.5.2.1. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Uygun Aydınlatma
Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar.
F.4.5.2.2. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Uygun Aydınlatma
Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
F.4.5.3.1. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Işık Kirliliği
Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.
F.4.5.3.2. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Işık Kirliliği
Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.
F.4.5.3.3. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Işık Kirliliği
Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
F.4.5.4.1. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.
F.4.5.4.2. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
Şiddetli sese sahip teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır.
F.4.5.5.1. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Ses Kirliliği
Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.
F.4.5.5.2. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Ses Kirliliği
Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.
F.4.5.5.3. Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar
Ses Kirliliği
Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.
F.4.6.1.1. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
Bilinçli Tüketici
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
F.4.6.1.2. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
Bilinçli Tüketici
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder.
F.4.7.1.1. Basit Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
Basit Elektrik Devreleri
Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır.
F.4.7.1.2. Basit Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
Basit Elektrik Devreleri
Çalışan bir elektrik devresi kurar.
F.4.7.1.3. Basit Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
Basit Elektrik Devreleri
Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin ve kabloların birer devre elemanı olduğunu bilir.
Fen Bilimleri-5
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
F.5.1.1.1. Güneş, Dünya ve Ay / Dünya ve Evren
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
Güneş'in özelliklerini açıklar.
F.5.1.1.2. Güneş, Dünya ve Ay / Dünya ve Evren
Güneş'in Yapısı ve Özellikleri
Güneş'in büyüklüğünü Dünya'nın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar.
F.5.1.2.1. Güneş, Dünya ve Ay / Dünya ve Evren
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
Ay'ın özelliklerini açıklar.
F.5.1.2.2. Güneş, Dünya ve Ay / Dünya ve Evren
Ay'ın Yapısı ve Özellikleri
Ay'da canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır.
F.5.1.3.1. Güneş, Dünya ve Ay / Dünya ve Evren
Ay'ın Hareketleri ve Evreleri
Ay'ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar.
F.5.1.3.2. Güneş, Dünya ve Ay / Dünya ve Evren
Ay'ın Hareketleri ve Evreleri
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.5.1.4.1. Güneş, Dünya ve Ay / Dünya ve Evren
Güneş, Dünya ve Ay
Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar.
F.5.2.1.1. Canlılar Dünyası / Canlılar ve Yaşam
Canlıları Tanıyalım
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
F.5.3.1.1. Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme / Fiziksel Olaylar
Kuvvetin Ölçülmesi
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.
F.5.3.1.2. Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme / Fiziksel Olaylar
Kuvvetin Ölçülmesi
Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar.
F.5.3.2.1. Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme / Fiziksel Olaylar
Sürtünme Kuvveti
Sürtünme kuvvetine günlük yaşamdan örnekler verir.
F.5.3.2.2. Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme / Fiziksel Olaylar
Sürtünme Kuvveti
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.
F.5.3.2.3. Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme / Fiziksel Olaylar
Sürtünme Kuvveti
Günlük yaşamda sürtünmeyi artırma veya azaltmaya yönelik yeni fikirler üretir.
F.5.4.1.1. Madde ve Değişim / Madde ve Doğası
Maddenin Hâl Değişimi
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.
F.5.4.2.1. Madde ve Değişim / Madde ve Doğası
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.
F.5.4.3.1. Madde ve Değişim / Madde ve Doğası
Isı ve Sıcaklık
Isı ve sıcaklık arasındaki temel farkları açıklar.
F.5.4.3.2. Madde ve Değişim / Madde ve Doğası
Isı ve Sıcaklık
Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar.
F.5.4.4.1. Madde ve Değişim / Madde ve Doğası
Isı Maddeleri Etkiler
Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.
F.5.4.4.2. Madde ve Değişim / Madde ve Doğası
Isı Maddeleri Etkiler
Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir.
F.5.5.1.1. Işığın Yayılması / Fiziksel Olaylar
Işığın Yayılması
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir.
F.5.5.2.1. Işığın Yayılması / Fiziksel Olaylar
Işığın Yansıması
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir.
F.5.5.2.2. Işığın Yayılması / Fiziksel Olaylar
Işığın Yansıması
Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.5.5.3.1. Işığın Yayılması / Fiziksel Olaylar
Işığın Maddeyle Karşılaşması
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.
F.5.5.4.1. Işığın Yayılması / Fiziksel Olaylar
Tam Gölge
Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir.
F.5.5.4.2. Işığın Yayılması / Fiziksel Olaylar
Tam Gölge
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder.
F.5.6.1.1. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
Biyoçeşitlilik
Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.
F.5.6.1.2. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
Biyoçeşitlilik
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
F.5.6.2.1. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
İnsan ve Çevre İlişkisi
İnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.
F.5.6.2.2. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
İnsan ve Çevre İlişkisi
Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki bir çevre sorununun çözümüne ilişkin öneriler sunar.
F.5.6.2.3. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
İnsan ve Çevre İlişkisi
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur.
F.5.6.2.4. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
İnsan ve Çevre İlişkisi
İnsan-çevre etkileşiminde yarar ve zarar durumlarını örnekler üzerinde tartışır.
F.5.6.3.1. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
Yıkıcı Doğa Olayları
Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını açıklar.
F.5.6.3.2. İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam
Yıkıcı Doğa Olayları
Yıkıcı doğa olaylarından korunma yollarını ifade eder.
F.5.7.1.1. Elektrik Devre Elemanları / Fiziksel Olaylar
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.
F.5.7.1.2. Elektrik Devre Elemanları / Fiziksel Olaylar
Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları
Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar.
F.5.7.2.1. Elektrik Devre Elemanları / Fiziksel Olaylar
Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.
Fen Bilimleri-6
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
F.6.1.1.1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren
Güneş Sistemi
Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
F.6.1.1.2. Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren
Güneş Sistemi
Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneşe yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur.
F.6.1.2.1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren
Güneş ve Ay Tutulmaları
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
F.6.1.2.2. Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren
Güneş ve Ay Tutulmaları
Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
F.6.1.2.3. Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren
Güneş ve Ay Tutulmaları
Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur.
F.6.2.1.1. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Destek ve Hareket Sistemi
Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.
F.6.2.2.1. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Sindirim Sistemi
Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
F.6.2.2.2. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Sindirim Sistemi
Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar.
F.6.2.2.3. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Sindirim Sistemi
Sindirime yardımcı organların görevlerini açıklar.
F.6.2.3.1. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Dolaşım Sistemi
Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model kullanarak açıklar.
F.6.2.3.2. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Dolaşım Sistemi
Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar.
F.6.2.3.3. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Dolaşım Sistemi
Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar.
F.6.2.3.4. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Dolaşım Sistemi
Kan grupları arasındaki kan alışverişini ifade eder.
F.6.2.3.5. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Dolaşım Sistemi
Kan bağışının toplum açısından önemini değerlendirir.
F.6.2.4.1. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Solunum Sistemi
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar.
F.6.2.5.1. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam
Boşaltım Sistemi
Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.
F.6.3.1.1. Kuvvet ve Hareket / Fiziksel Olaylar
Bileşke Kuvvet
Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir.
F.6.3.1.2. Kuvvet ve Hareket / Fiziksel Olaylar
Bileşke Kuvvet
Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler.
F.6.3.1.3. Kuvvet ve Hareket / Fiziksel Olaylar
Bileşke Kuvvet
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır.
F.6.3.2.1. Kuvvet ve Hareket / Fiziksel Olaylar
Sabit Süratli Hareket
Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.
F.6.3.2.2. Kuvvet ve Hareket / Fiziksel Olaylar
Sabit Süratli Hareket
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.
F.6.4.1.1. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Maddenin Tanecikli Yapısı
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder.
F.6.4.1.2. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Maddenin Tanecikli Yapısı
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.
F.6.4.2.1. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Yoğunluk
Yoğunluğu tanımlar.
F.6.4.2.2. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Yoğunluk
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar.
F.6.4.2.3. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Yoğunluk
Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.
F.6.4.2.4. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Yoğunluk
Suyun katı ve sıvı hâllerine ait yoğunlukları karşılaştırarak bu durumun canlılar için önemini tartışır.
F.6.4.3.1. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Madde ve Isı
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
F.6.4.3.2. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Madde ve Isı
Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.
F.6.4.3.3. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Madde ve Isı
Alternatif ısı yalıtım malzemeleri geliştirir.
F.6.4.3.4. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Madde ve Isı
Binalarda ısı yalıtımının önemini, aile ve ülke ekonomisi ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.
F.6.4.4.1. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Yakıtlar
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırıp yaygın şekilde kullanılan yakıtlara örnekler verir.
F.6.4.4.2. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Yakıtlar
Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının, insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır.
F.6.4.4.3. Madde ve Isı / Madde ve Doğası
Yakıtlar
Soba ve doğal gaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri araştırır ve rapor eder.
F.6.5.1.1. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar
Sesin Yayılması
Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve tahminlerini test eder.
F.6.5.2.1. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.
F.6.5.2.2. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar
Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.
F.6.5.3.1. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar
Sesin Sürati
Sesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.
F.6.5.4.1. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Sesin yansıma ve soğurulmasına örnekler verir.
F.6.5.4.2. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Sesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.
F.6.5.4.3. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Ses yalıtımının önemini açıklar.
F.6.5.4.4. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Akustik uygulamalarına örnekler verir.
F.6.5.4.5. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar
Sesin Maddeyle Etkileşmesi
Sesin yalıtımı veya akustik uygulamalarına örnek teşkil edecek ortam tasarımı yapar.
F.6.6.1.1. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Sinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.
F.6.6.1.2. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
İç salgı bezlerinin vücut için önemini fark eder.
F.6.6.1.3. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar.
F.6.6.1.4. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
F.6.6.1.5. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eş güdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.
F.6.6.2.1. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Duyu Organları
Duyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar.
F.6.6.2.2. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Duyu Organları
Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.
F.6.6.2.3. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Duyu Organları
Duyu organlarındaki kusurlara ve bu kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir.
F.6.6.2.4. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Duyu Organları
Duyu organlarının sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri tartışır.
F.6.6.3.1. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Sistemlerin Sağlığı
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
F.6.6.3.2. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam
Sistemlerin Sağlığı
Organ bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.
F.6.7.1.1. Elektriğin İletimi / Fiziksel Olaylar
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Tasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır.
F.6.7.1.2. Elektriğin İletimi / Fiziksel Olaylar
İletken ve Yalıtkan Maddeler
Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığını örneklerle açıklar.
F.6.7.2.1. Elektriğin İletimi / Fiziksel Olaylar
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder.
F.6.7.2.2. Elektriğin İletimi / Fiziksel Olaylar
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Elektriksel direnci tanımlar.
F.6.7.2.3. Elektriğin İletimi / Fiziksel Olaylar
Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
Ampulün içindeki telin bir direncinin olduğunu fark eder.
Fen Bilimleri-7
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
F.7.1.1.1. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Uzay Araştırmaları
Uzay teknolojilerini açıklar.
F.7.1.1.2. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Uzay Araştırmaları
Uzay kirliliğinin nedenlerini ifade ederek bu kirliliğin yol açabileceği olası sonuçları tahmin eder.
F.7.1.1.3. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Uzay Araştırmaları
Teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.7.1.1.4. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Uzay Araştırmaları
Teleskobun yapısını ve ne işe yaradığını açıklar.
F.7.1.1.5. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Uzay Araştırmaları
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur.
F.7.1.1.6. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Uzay Araştırmaları
Basit bir teleskop modeli hazırlayarak sunar.
F.7.1.2.1. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Yıldız oluşum sürecinin farkına varır.
F.7.1.2.2. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Yıldız kavramını açıklar.
F.7.1.2.3. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Galaksilerin yapısını açıklar.
F.7.1.2.4. Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren
Güneş Sistemi Ötesi: Gök Cisimleri
Evren kavramını açıklar.
F.7.2.1.1. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam
Hücre
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.
F.7.2.1.2. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam
Hücre
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır.
F.7.2.1.3. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam
Hücre
Hücre - doku - organ - sistem - organizma ilişkisini açıklar.
F.7.2.2.1. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam
Mitoz
Mitozun canlılar için önemini açıklar.
F.7.2.2.2. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam
Mitoz
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar.
F.7.2.3.1. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam
Mayoz
Mayozun canlılar için önemini açıklar.
F.7.2.3.2. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam
Mayoz
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.
F.7.2.3.3. Hücre ve Bölünmeler / Canlılar ve Yaşam
Mayoz
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır.
F.7.3.1.1. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.
F.7.3.1.2. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.
F.7.3.1.3. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar
Kütle ve Ağırlık İlişkisi
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri temelinde açıklar.
F.7.3.2.1. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.
F.7.3.2.2. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar
Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.
F.7.3.3.1. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar
Enerji Dönüşümleri
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
F.7.3.3.2. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar
Enerji Dönüşümleri
Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.
F.7.3.3.3. Kuvvet ve Enerji / Fiziksel Olaylar
Enerji Dönüşümleri
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar.
F.7.4.1.1. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Maddenin Tanecikli Yapısı
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.
F.7.4.1.2. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Maddenin Tanecikli Yapısı
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.
F.7.4.1.3. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Maddenin Tanecikli Yapısı
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder.
F.7.4.1.4. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Maddenin Tanecikli Yapısı
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar.
F.7.4.2.1. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Saf Maddeler
Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.
F.7.4.2.2. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Saf Maddeler
Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
F.7.4.2.3. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Saf Maddeler
Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.
F.7.4.3.1. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Karışımlar
Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.
F.7.4.3.2. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Karışımlar
Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.
F.7.4.3.3. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Karışımlar
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.
F.7.4.4.1. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Karışımların Ayrılması
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.
F.7.4.5.1. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.
F.7.4.5.2. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.
F.7.4.5.3. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.
F.7.4.5.4. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Yakın çevresinde atık kontrolüne özen gösterir.
F.7.4.5.5. Saf Madde ve Karışımlar / Madde ve Doğası
Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm
Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.
F.7.5.1.1. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Işığın Soğurulması
Işığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.
F.7.5.1.2. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Işığın Soğurulması
Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.
F.7.5.1.3. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Işığın Soğurulması
Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve soğurulmasıyla ilişkilendirir.
F.7.5.1.4 Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Işığın Soğurulması
Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir.
F.7.5.1.5. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Işığın Soğurulması
Güneş enerjisinden gelecekte nasıl yararlanılacağına ilişkin ürettiği fikirleri tartışır.
F.7.5.2.1. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Aynalar
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir.
F.7.5.2.2. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Aynalar
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.
F.7.5.3.1. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Işığın Kırılması ve Mercekler
Ortam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.
F.7.5.3.2. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Işığın Kırılması ve Mercekler
Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.
F.7.5.3.3. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Işığın Kırılması ve Mercekler
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler.
F.7.5.3.4 Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Işığın Kırılması ve Mercekler
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
F.7.5.3.5. Işığın Madde ile Etkileşimi / Fiziksel Olaylar
Işığın Kırılması ve Mercekler
Ayna veya mercekleri kullanarak bir görüntüleme aracı tasarlar.
F.7.6.1.1. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Yaşam
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.
F.7.6.1.2. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Yaşam
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.7.6.1.3. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Yaşam
İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.
F.7.6.2.1. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Yaşam
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.
F.7.6.2.2. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Yaşam
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.
F.7.6.2.3. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Yaşam
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar.
F.7.6.2.4. Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme / Canlılar ve Yaşam
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.
F.7.7.1.1. Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer.
F.7.7.1.2. Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur.
F.7.7.1.3. Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Elektrik akımını tanımlar.
F.7.7.1.4. Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Elektrik enerjisinin devrelere akım yoluyla aktarıldığını açıklar.
F.7.7.1.5. Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir.
F.7.7.1.6. Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar
Ampullerin Bağlanma Şekilleri
Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar.
Fen Bilimleri-8
MEB ID Alt Öğrenme / Konu / Alt Konu Kazanım Açıklama Etiketler
F.8.1.1.1. Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
Mevsimlerin Oluşumu
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur.
F.8.1.2.1. Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
İklim ve Hava Hareketleri
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
F.8.1.2.2. Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
İklim ve Hava Hareketleri
İklim biliminin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini söyler.
F.8.2.1.1. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
DNA ve Genetik Kod
Nükleotid, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayarak bu kavramlar arasında ilişki kurar.
F.8.2.1.2. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
DNA ve Genetik Kod
DNA'nın yapısını model üzerinde gösterir.
F.8.2.1.3. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
DNA ve Genetik Kod
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder.
F.8.2.2.1. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
Kalıtım
Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar.
F.8.2.2.2. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
Kalıtım
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
F.8.2.2.3. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
Kalıtım
Akraba evliliklerinin genetik sonuçlarını tartışır.
F.8.2.3.1. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
Mutasyon ve Modifikasyon
Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.
F.8.2.3.2. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
Mutasyon ve Modifikasyon
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.
F.8.2.3.3. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
Mutasyon ve Modifikasyon
Mutasyonla modifikasyon arasındaki farklar ile ilgili çıkarımda bulunur.
F.8.2.4.1. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
Adaptasyon (Çevreye Uyum)
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar.
F.8.2.5.1. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
Biyoteknoloji
Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir.
F.8.2.5.2. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
Biyoteknoloji
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
F.8.2.5.3. DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
Biyoteknoloji
Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği hakkında tahminde bulunur.
F.8.3.1.1. Basınç / Fiziksel Olaylar
Basınç
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder.
F.8.3.1.2. Basınç / Fiziksel Olaylar
Basınç
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.
F.8.3.1.3. Basınç / Fiziksel Olaylar
Basınç
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.
F.8.4.1.1. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Periyodik Sistem
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar.
F.8.4.1.2. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Periyodik Sistem
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.
F.8.4.2.1. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
F.8.4.3.1. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Kimyasal Tepkimeler
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir.
F.8.4.4.1. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Asitler ve Bazlar
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
F.8.4.4.2. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Asitler ve Bazlar
Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
F.8.4.4.3. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Asitler ve Bazlar
Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır.
F.8.4.4.4. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Asitler ve Bazlar
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.
F.8.4.4.5. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Asitler ve Bazlar
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler.
F.8.4.4.6. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Asitler ve Bazlar
Asit ve bazların temizlik malzemesi olarak kullanılması esnasında oluşabilecek tehlikelerle ilgili gerekli tedbirleri alır.
F.8.4.4.7. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Asitler ve Bazlar
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar.
F.8.4.5.1. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.
F.8.4.5.2. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder.
F.8.4.5.3. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Maddelerin hâl değişimi ve ısınma grafiğini çizerek yorumlar.
F.8.4.5.4. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Maddenin Isı ile Etkileşimi
Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.
F.8.4.6.1. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Türkiye'de Kimya Endüstrisi
Geçmişten günümüze Türkiye'deki kimya endüstrisinin gelişimini araştırır.
F.8.4.6.2. Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
Türkiye'de Kimya Endüstrisi
Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanları hakkında öneriler sunar.
F.8.5.1.1. Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
Basit Makineler
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar.
F.8.5.1.2. Basit Makineler / Fiziksel Olaylar
Basit Makineler
Basit makinelerden yararlanarak günlük yaşamda iş kolaylığı sağlayacak bir düzenek tasarlar.
F.8.6.1.1. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Besin Zinciri ve Enerji Akışı
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir.
F.8.6.2.1. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Enerji Dönüşümleri
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder.
F.8.6.2.2. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Enerji Dönüşümleri
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
F.8.6.2.3. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Enerji Dönüşümleri
Canlılarda solunumun önemini belirtir.
F.8.6.3.1. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar.
F.8.6.3.2. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Madde döngülerinin yaşam açısından önemini sorgular.
F.8.6.3.3. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır.
F.8.6.4.1. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Sürdürülebilir Kalkınma
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.
F.8.6.4.2. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Sürdürülebilir Kalkınma
Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.
F.8.6.4.3. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Sürdürülebilir Kalkınma
Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.
F.8.6.4.4. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Sürdürülebilir Kalkınma
Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.
F.8.6.4.5. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam
Sürdürülebilir Kalkınma
Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.
F.8.7.1.1. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.
F.8.7.1.2. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar.
F.8.7.1.3. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
Deneyler yaparak elektriklenme çeşitlerini fark eder.
F.8.7.2.1. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Yüklü Cisimler
Cisimleri, sahip oldukları elektrik yükleri bakımından sınıflandırır.
F.8.7.2.2. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Yüklü Cisimler
Topraklamayı açıklar.
F.8.7.3.1. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.
F.8.7.3.2. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Elektirik enerjisinin ısı, ışık veya hareket enerjisine dönüşümü temel alan bir model tasarlar.
F.8.7.3.3. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini açıklar.
F.8.7.3.4. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Güç santrallerinin avantaj ve dezavantajları konusunda fikirler üretir.
F.8.7.3.5. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.
F.8.7.3.6. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar
Elektrik Enerjisinin Dönüşümü
Evlerde elektriği tasarruflu kullanmaya özen gösterir.